Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Khóm 5 - Phường 1 - Thị xã Giá Rai - Tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913.851.041
 • Nguyễn Kiều Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiện tại là Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Sơn Ca 2 sinh năm 1978 

 • Châu Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiện tại là P. hiệu trưởng tham gia công tác 1995 và bổ nhiệm lại 1999

 • Nguyễn Thị Kim Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối mầm - chồi
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0356677186
  • Email:
   ntknhung.mgsca2@sobaclieu.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô công tác ở trường 2003

 • Nguyễn Thành Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào tuyển dụng năm 1995

 • Trần Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành 2013 

 • Trần Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Email:
   tatuyet.mgsca2@sobaclieu.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   cô được bổ nhiệm vào trường năm 1986

 • Vũ Thị Hồng Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P, hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0386418696
  • Email:
   vthle.mgsca2@sobaclieu.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm tuyển dụng vào ngành 2008

 • Vũ Thị Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0918703831
  • Email:
   vtly.mgsca2@sobaclieu.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm tuyển dung vào ngành 2003

 • Quách Ngọc Dùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   năm vào ngành 2003

 • Trần Thị Hồng Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Email:
   tthanh.mgsca2@sobaclieu.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành 1986

 • Lâm Thị Thu Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm tuyển dụng 2010

 • Dương Ngọc Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm tuyển dụng 2016